BİZ SİZİ ARAYALIM
YERİNİZİ AYIRIN
KAMPANYALAR

 

 1. AMAÇ VE KAPSAM

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, Mersoy Turizm Otelcilik İşletmeleri Şirketi Limited (“Şirket” yahut “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve Müşteri (Misafir), Çalışan, Çalışan Adayı, Ziyaretçi, Müşteri Adayı, Tedarikçi, Üçüncü Kişi, Çevrimiçi Web Sitesi Ziyaretçilerine (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu kişi ve gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Şirket ; aşağıdaki ilkeler çerçevesinde Veri Sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi işlemektedir.

2.1 Kanunlara (Hukuk) ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı kanun çerçevesinde getirilen ilkelere genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

2.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel çıkarlarınız ve haklarınız göz önüne alınarak, sahip olduğumuz işlenmiş verilerin doğruluğu ve güncelliği için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmaktadır. Bunun için kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik birimler (sorumlular) Şirket bünyesinde oluşturulmuş ve bu konuda gerekli önlemler alınmıştır.

2.3 Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz kanunlar nazarında açık, belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

2.4 Verilerin amaçlara uygun sınırlar doğrultusunda işlemesi

Şirket, elinde bulunan kişisel verileri amaçlanan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaca uygun  ve sınırlı biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmemesini sağlamaktadır.

2.5 Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, tüm kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Herhangi bir süre belirlenmemişse kişisel veriler Şirket’in vermiş olduğu hizmet dalları dahilinde ihtiyaç duyulabilecek süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, Şirket Veri Sorumlusu aracılığı ile Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi Prosedürü’ne göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENME ŞARTLARI

Şirket; her türlü kişisel veriyi aşağıda yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmesini sağlar:

3.1 Kanunlarla Belirlenen Şartlar ve Amaçlar

Kanunlarda açık ve net bir şekilde kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü ve zorunlu olduğu hallerde, kişisel verileriniz Şirket tarafından işlenebilecektir.

3.2 Karşılıklı Yapılan Yazılı Sözleşmeyle İlgili Olması

Şirket, ikili yapılan sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

3.3 İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması Durumları

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.4 3. Kişiler Açık Hale Getirilmiş Veriler

Kişisel verileriniz tarafınızca 3. Kişilere açık hale getirildiği taktirde, şirket tarafından işlenebilecektir.

 

3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Şirket, bir hakkın alınması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kanunlar çerçevesinde kişisel verileriniz işleyebilecektir.

3.7 Kişisel Hakların Korunması ve Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Şirket, kişisel haklarını korumak ve meşru menfaatleri için kanunla belirlenmiş sınırlar çerçevesinde veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Şirket, karşı taraftan alınacak sözlü ya da yazılı beyan ile kişisel verileri işleyebilecektir.

 

 

 4. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

Veri Tipi

Müşteri

Müşteri Adayı

Çalışan

Çalışan

Adayı

Ziyaretçi

Dijital

Ziyaretçi

Tedarikçi

İş Ortağı

Kiracı

3. Kişi

KİMLİK BİLGİLERİ

Ad-Soyad

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TC Kimlik

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kimlik Bilgileri

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pasaport Bilgileri

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ehliyet Bilgileri

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Doğum Tarihi

+

+

+

+

+

+

+

+

+

İmza

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Fotoğraf

+

+

+

+

+

 

+

+

+

Cinsiyet

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Medeni Hali

+

+

+

+

+

+

+

+

+

İLETİŞİM

Adres

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Telefon

İş-Ev-Cep

+

+

+

+

+

+

+

+

+

E-Posta

+

+

+

+

+

+

+

+

+

İNTERNET

İp Adresi

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Web Sitesi

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Facebook

+

+

+

+

+

+

+

+

+

İnstagram

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Youtube

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Twitter

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Diğer

+

+

+

+

+

+

+

+

+

GÜVENLİK

Kamera Kaydı

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Telefon Ses Kaydı

+

+

+

+

+

 

+

+

+

Parmak İzi

 

 

+

 

 

 

 

 

 

DİĞER

Sabıka Kaydı

 

 

+

+

 

 

 

+

 

Aile Bilgileri

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Sağlık Bilgileri

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Finansal Bilgiler

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Özgeçmiş Bilgileri

+

+

+

+

+

+ + + +

Araç Plaka

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Diğer Kişisel Bilgiler

+ +

+

+

+

+

+

+

+

 

 

5   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket, ilgili kişi ve gruplar için aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileri işleyebilecektir.

Müşteri ve müşteri adayı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden bugün ve gelecekte faydalandırılabilmesi için işlenebilecektir. Veri işleme, müşteri ve müşteri adayının kişisel verilerinin işlenebilmesi için vereceği yazılı ya da sözlü onaydan sonra gerçekleştirilecektir.

Çalışan ve çalışan adayı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, özlük faaliyetlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, menfaatlerin planlanması ve icrası, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla işlenebilecektir.

Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, bina ve tesis yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, kurum operasyonlarının güvenliğinin temini, Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, amaçlarıyla işlenebilecektir.

Üçüncü Kişi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması ile sözleşmenin ifası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Tedarikçi / İş Ortağı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

6 KİŞİSEL VERİLERİN KISMİ YA DA TAMAMININ PAYLAŞIMI

Şirket, sahip olduğu kişisel verileri yurt içi ve yurt dışı yerleşik iş ortaklarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, işbu İlkeler 3. ve 5. Maddesinde yer verilen ilke ve amaçlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

7 KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

Ayrıca, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, kurulması ihtimali bulunan iş sözleşmesi bağlamında “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, elektronik ortamda başvuru formu doldurulmak suretiyle, fiziki form doldurulması suretiyle veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

8 KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır. Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.

Şirket, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

9 BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; https://www.elexushotel.com.tr web adresimizden temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya [email protected] e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle mobil imzalı / e-imzalı olarak ileteceğiniz e-posta ile veya Elexus Hotel Resort SPA Çatalaköy Mevkii Girne K.K.T.C. adresimize şahsen yada noter aracılığı ile yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru ile gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.