TR EN IL
נשמח להתקשר אליכם
הבטיחו את מקומכם!
קמפיינים

מדיניות עוגיות    

1)כללי

אנו משתמשים בעוגיות (Cookies) שונות על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך וכדי למטב את השימוש שלך באתר https://www.elexushotel.com.tr הנמצא בבעלות Mersoy Turizm Otelcilik İşletmeleri Şirketi Limited. קבצי עוגיות הם קבצי נתונים קטנים המונחים במכשיר או בשרת הרשת על ידי הדפדפנים בהם ביקרת, והם משמשים לאחסון מידע. במילים אחרות, העוגיות משמשות לאיסוף ושמירה של נתונים מזהים ומידע אחר במחשבים, טלפונים ומכשירים אחרים. ניתן להשתמש גם בטכנולוגיות אחרות, כגון הנתונים שאנו מחזיקים בדפדפן האינטרנט או במכשיר, נתונים מזהים ותוכנות אחרות הקשורות למכשיר שלך, למטרות דומות. במסגרת מדיניות זו, כל הטכנולוגיות הללו יכונו "עוגיות".

2)עוגיות שבהן נעשה שימוש באתר זה

עוגיות פרסום: קובצי עוגיות המשמשים להצגת מודעות פרסום על בסיס התנהגות המבקרים באתר ומאפייני קהל היעד.

עוגיות אנליטיות: עוגיות שמשמשות לניתוח הרגלי השימוש של המבקרים באתר שלנו ולשם קביעת סטטיסטיקות היישומים. (כמו למשל כמה פעמים נפתחה האפליקציה, באילו פעמים השתמשו בה, באילו סעיפים נעשה השימוש הרב ביותר ביישום).

עוגיות טכניות: אלה העוגיות המשמשות לפיקוח על התפעול השוטף של אתר האינטרנט שלנו.

עוגיות התאמה אישית: קובצי Cookie המשמשים לספק תוכן והתנסות בהתאמה אישית (פרסונליזציה) על סמך התנהגות והעדפות מבקרים.

3)ניהול עוגיות

ביקור באתר שלנו, https://www.elexushotel.com.tr, ייחשב כאילו הסכמתם לשימוש בו בהתאם למדיניות קובצי העוגיות שפורטה לעיל. אם אינכם רוצים להשתמש בעוגיות בדרך זו, עליכם להתאים את הגדרות הדפדפן שלכם. עם זאת, חשוב לציין כי השבתת העוגיות בהן אנו משתמשים עשויה להשפיע על חוויית המשתמש שלכם באתר https://www.elexushotel.com.tr. אם בחרתם לדחות קבצי עוגיות או עוגיות של פעילויות באתר, תוכלו להמשיך להשתמש ביישום ו / או באתר שלנו, אך ייתכן שלא תוכלו לגשת לכל הפונקציות של היישום ו / או האתר שלנו, או שהגישה אליהם תהיה מוגבלת. אנו ממליצים לאפשר לעוגיות כדי ליהנות ממלוא היישום ו / או את אתר האינטרנט שלנו.

תוכלו להתאים אישית את ניהול העוגיות שלכם דרך הכרטיסייה "פרטיות ואבטחה" בפרק "הגדרות", במכשיר וביישום הדפדפן שלכם, בסעיף השימוש בעוגיות.