TR EN IL
נשמח להתקשר אליכם
הבטיחו את מקומכם!
קמפיינים

 

1.מטרה והיקף

בהתאם לחוק להגנה על מידע אישי שמספרו 6698, חברת Mersoy Turizm Otelcilik İşletmeleri Limited Şirketi (להלן "החברה" או "המחזיקה במידע") מסדירה את העקרונות שאימצה הנוגעים להגנה על מידע אישי, והיא קובעת עקרונות של עיבוד מידע אישי של לקוחות (אורחים), עובדים, עובדים עתידיים, מבקרים, לקוחות עתידיים, ספקים, צדדים שלישיים, ומבקרים באתר אינטרנט ("קבוצות בני אדם"), ומתכוונת להבהיר זאת לאותם בני אדם וקבוצות.

2.עקרונות הקשורים בעיבוד המידע האישי

החברה מעבדת את המידע האישי שלכם כמחזיקה במידע, במסגרת העקרונות הבאים.

2.1 עיבוד בהתאם לחוק ולכללי ההגינות

תוך כדי עיבוד המידע האישי שלכם, העקרונות המנחים במסגרת חוק מספר 6698 עומדים בתאימות לכללי ההגינות והיושרה הכלליים.

2.2 שמירה על דיוק ועדכניות המידע האישי כפי הנדרש

בדיקות ועדכונים תקופתיים נעשים לשם שמירה על הדיוק והעדכנות של המידע המעובד שהגיע לידינו תוך לקיחה בחשבון של תחומי העניין האישיים שלכם. למטרה זו, הוקמו יחידות (של אחראים לדבר) שיבדקו את הדיוק של המידע האישי ויבצעו את התיקונים הנדרשים לשם כך.

2.3 מטרת עיבוד המידע

המידע האישי שלכם מעובד לשם מטרות מוגדרות, ספציפיות ולגיטימיות, בהתאם לחוק.

2.4 עיבוד המידע בהתאם למגבלות הנאותות למטרות

החברה מעבדת את המידע האישי בדרך מרוסנת, מוכוונת מטרה ומוגבלת, כדי להשיג את המטרות שהעמידה ולהבטיח שהמידע האישי שאינו קשור למימוש המטרות או אינו נחוץ, לא יעובד.

2.5 תקופת השמירה על הנתונים

החברה שומרת על כל המידע האישי אך ורק למשך התקופה הנחוצה לחקיקה הרלוונטית או לשם המטרה שלשמה עובד. בהקשר זה, בראש ובראשונה, נקבע אם הוגדרה תקופה לאחסון המידע האישי במסגרת החקיקה הרלוונטית, ולמקה שהוגדרה תקופה כזו, אזי התקופה תישמר. במקרה שלא הוגדרה כל תקופה כזו, נשמע המידע האישי למשך הזמן שעשוי להיות נדרש לענפי השירותים שמספקת החברה. במקרה שבו נעלמות הסיבות הדורשות את פקיעת המידע או עיבודו, ובמקרה שאין קרקע משפטית המאפשרת להם להיות מעובדים למשך תקופת זמן ארוכה יותר, המידע יימחק, יושמד או יעבור אנונימיזציה בהתאם להליך האיחסון וההשמדה של מידע אישי ובידי החברה המחזיקה במידע.

3.תנאי העיבוד של מידע אישי

החברה מתחייבת כי כל הסוגים של מידע אישי מעובדים בתאימות לתנאים ולמטרות הבאים:

3.1 תנאים ומטרות שהציב החוק

המידע האישי שלך עשוי להיות מעובד בידי החברה, שם יותנה ויחוייב לעיבוד של מידע אישי אך ורק בהתאם לחוק.

3.2 התייחסות לחוזה הדו צדדי הכתוב

החברה יכולה לעבד את המידע האישי שלך במידה שיש צורך לעבד מידע אישי של מי מהצדדים לחוזה, בהינתן שהיא קשורה ישירות להקמת החוזה הדו צדדי או לביצועו.

3.3חוסר קבלת הסכמה מפורשת של האדם הרלוונטי בגלל אי יכולת

המידע האישי שלך עשוי להיות מעובד במידה שחלה חובה לעבד את המידע האישי של האדם הרלוונטי שאינו מסוגל להעניק את הסכמתו עקב אי-אפשרות בפועל או שלא ניתן לאמת את הסכמתו, או כדי להגן על חייו או שלמות גופו של אדם אחר.

3.4 3. מידע המקבל פרסום

במקרה שהנתונים האישיים שלכם יפורסמו על ידך עבור צדדים שלישיים, הם עשויים להיות מעובדים על ידי החברה.

 

3.6 עיבוד הנתונים הוא מחויב כדי למסד או להגן על זכות כלשהי

החברה יכולה לעבד את המידע האישי שלכם במסגרת החוק במקרה שעיבוד המידע הוא מחויב המציאות כדי להשיג, להפעיל או להגן על זכות כלשהי

3.7 ההגנה על זכויות אישיות ועיבוד המידע מבוססים על אינטרס לגיטימי

החברה יכולה לעבד את המידע האישי שלכם במקרה שהוא חיוני לעיבוד מידע במסגרת המגבלות שהציב החוק, במטרה להגן על הזכויות האישיות והאינטרסים הלגיטימיים שלה.

3.8 עיבוד מידע בהתבסס על הסכמה מודעת

החברה יכולה לעבד מידע אישי על בסיס הצהרת הסכמה של הצד השני, הניתנת בעל פה או בכתב.

 

 

4.סיווג מידע אישי

 

שותף עסקי דייר צד שלישי סוג המידע לקוח עתידי עובד מועמד למשרה  מבקר מבקר  דיגיטלי ספק או

KİMLİK BİLGİLERİ

Ad-Soyad

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TC Kimlik

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kimlik Bilgileri

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pasaport Bilgileri

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ehliyet Bilgileri

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Doğum Tarihi

+

+

+

+

+

+

+

+

+

İmza

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Fotoğraf

+

+

+

+

+

 

+

+

+

Cinsiyet

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Medeni Hali

+

+

+

+

+

+

+

+

+

İLETİŞİM

Adres

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Telefon

İş-Ev-Cep

+

+

+

+

+

+

+

+

+

E-Posta

+

+

+

+

+

+

+

+

+

İNTERNET

İp Adresi

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Web Sitesi

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Facebook

+

+

+

+

+

+

+

+

+

İnstagram

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Youtube

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Twitter

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Diğer

+

+

+

+

+

+

+

+

+

GÜVENLİK

Kamera Kaydı

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Telefon Ses Kaydı

+

+

+

+

+

 

+

+

+

Parmak İzi

 

 

+

 

 

 

 

 

 

DİĞER

Sabıka Kaydı

 

 

+

+

 

 

 

+

 

Aile Bilgileri

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Sağlık Bilgileri

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Finansal Bilgiler

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Özgeçmiş Bilgileri

+

+

+

+

+

+ + + +

Araç Plaka

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Diğer Kişisel Bilgiler

+ +

+

+

+

+

+

+

+

 

 

5 המטרה של עיבוד מידע אישי

בהתאם לתנאים של עיבוד המידע האישי כפי שפורטו בסעיפים 5 ו-6 של חוק מספר 6698, החברה תהיה מסוגלת לעבד מידע אישית עבור האנשים והקבוצות הרלוונטיים, לשם המטרות הבאות.

מידע אישי של לקוחות ולקוחות עתידיים יכול להיות מעובד במטרה להרוויח מן המוצרים והשירותים המוצעים בידי החברה היום ובעתיד, במסגרת התנאים לעיבוד מידע אישי כפי שפורטו בסעיפים 5 ו-6 של חוק מספר 6698. עיבוד המידע יתבצע לאחר הסכמה כתובה או בעל פה מצד הלקוח והלקוח העתידי בנוגע לעיבוד המידע האישי שלו.

מידע אישי של עובדים ומועמדים לעבודה יכול להיות מעובד לשם המטרה של תכנון והוצאה לפועל של תהליכי משאבי אנשו, ביצוע של פעילויות צוות עובדים, מילוי התחייבויות העולות מתוך חקיקה, תכנון וביצוע של אינטרסים, תהליכי רכש צוותיים, במסגרת של תנאי עיבוד מידע איש כפי שפורטו בסעיפים 5 ו-6 של חוק מספר 6698.

מידע אישי של מבקרים יכול להיות מעובד למטרות של הבטחת בטיחות המבנה והמתקנים ו/או מבנים שמסביבו, יצירה והינטור של רישומי אורחים, הבטחת הבטיחות של חפצים נייחים או משאבים, שמירת בטיחותם של עסקים טכניים ומסחריים, שמירת בטיחותן של פעילויות התאגיד, אספקת מידע למוסדות ולארגונים המוסמכים, במסגרת של תנאי עיבוד מידע איש כפי שפורטו בסעיפים 5 ו-6 של חוק מספר 6698.

מידע אישי של צד שלישי יכול להיות מעובד למטרות של ביצוע התהליכים העסקיים והביצועיים הנחוצים לשם הפקת תועלות אישיות ממוצרים ושירותים שהחברה מספקת, לשם ביצוע של עבודות נחוצות למימוש פעילויות מסחריות שהחברה מבצעת, וניהול תהליכים עסקיים המתקשרים לנ"ל, ביצוע עבודות נדרשות ותהליכים רלוונטיים במטרה לאפשר לצדדים שלישיים להרוויח ממוצרים ושירותים שהחברה מספקת, אספקת מוצרים ושירותים שהחברה מספקת באופן מותאם אישית, וביצוע הסכמים במסגרת של תנאי עיבוד מידע איש כפי שפורטו בסעיפים 5 ו-6 של חוק מספר 6698.

מידע אישי של ספקים / שותפים עסקיים יכול להיות מעובד למטרות של ביצוע התהליכים העסקיים והביצועיים הנחוצים כדי לאפשר לאנשים רלוונטיים להרוויח מהמוצרים והשירותים שהחברה מציעה, כדי לבצע עבודות הנדרשות למימוש פעילויות מסחריות שהחברה מבצעת וניהול תהליכים עסקיים המתקשרים לנ"ל, ביצוע עבודות נדרשות ותהליכים רלוונטיים במטרה לאפשר לצדדים שלישיים להרוויח ממוצרים ושירותים שהחברה מספקת, אספקת מוצרים ושירותים שהחברה מספקת באופן מותאם אישית, וביצוע הסכמים במסגרת של תנאי עיבוד מידע איש כפי שפורטו בסעיפים 5 ו-6 של חוק מספר 6698.

מידע אישי של מבקרים באתר יכול להיות מעובד למטרות של ביצוע מחקרי ניתוח שיווקיים, ביצוע של תהליכי פרסום / קידום מכירות / קמפיינים, ביצוע של פעילויות תקשורת, ביצוע של עבודות פיתוח של מוצרים, מילוי החבויות המשפטיות במסגרת של תנאי עיבוד מידע איש כפי שפורטו בסעיפים 5 ו-6 של חוק מספר 6698.

6 שיתוף המידע האישי בחלקו או במלואו

החברה יכולה להעביר מידע אישי הנמצא ברשותה אל שותפים, לקוחות, ספקים, מוסדות ציבוריים מורשים חוקית ואנשים פרטיים מורשים חוקית, מקומיים וזרים, תוך שמירת העקרונות והמטרות כפי שצוינו בסעיפים 3 ו-5 של עקרונות אלה, וסעיפים 8 ו-9 של חוק מספר 6698 באופן מוגבל.

7 השיטה והבסיס החוקי של איסוף מידע אישי

המידע מעובד באופן אוטומטי באמצעות איסופו בסביבות פיזיות ואלקטרוניות, באמצעות החלפת מידע באמצעים כתובים או בעל פה, כמו מערכת שמירת מידע מאנשים מעורבים או מגורמים שלישיים באמצעות הישענות על ההצהרות שלעיל המצויות בסעיף 5 של חוק מספר 6698, המצהיר כי "עיבוד של מידע אישי של צד כל שהוא להסכם, נדרש להיות מותנה בקשר ישיר להקמה ולביצוע של הסכם", "היותו חיוני לעיבוד עבור אינטרסים לגיטימיים של המחזיק במידע בתנאי שלא ייפגעו הזכויות הבסיסיות והחירות של האדם הרלוונטי.."

בנוסף, המידע מעובד באופן אוטומטי באמצעות איסופו בסביבה פיזית על ידי מילוי טופס פיזי, ובסביבות אלקטרוניות על ידי מילוי טפסי פנייה, דרך החלפת מידע באמצעים כתובים או בעל פה, כחלק ממערכת איסוף מידע מבני אדם מעורבים או מצדדים שלישיים באמצעות התבססות על הצהרות במסגרת הסכם שעשוי להתקיים, כמצוין בסעיף 5 של חוק מספר 6698 הקובע כי "עיבוד של מידע אישי של כל צד שהוא להסכם דורש כתנאי שיהיה קשור להקמה ולביצוע של הסכם", "היותו חיוני לעיבוד עבור אינטרסים לגיטימיים של המחזיק במידע בתנאי שלא ייפגעו הזכויות הבסיסיות והחירות של האדם הרלוונטי.."

8 בטיחות המידע האישי

החברה נוקטת צעדים סבירים להבטחת הבטיחות של המידע האישי ולמניעת עיבוד בלתי חוקי שלו, למניעת סיכונים הנובעים מגישה בלתי מורשית, אובדן מידע מקרי, מחיקה מכוונת או גרימת נזק לנתונים. כל צעדי המנע הטכניים והפיזיים ננקטים כדי למנוע מבני אדם לא מורשים לגשת למידע האישי. בהקשר זה, תוכננה מתוכננת מערכת ההרשאות במיוחד כך שאיש לא יוכל לקבל גישה ליותר מידע אישי מן הנחוץ.

החברה מבצעת וביצעה את הביקורות הנדרשות במוסדה או בארגונה על מנת להבטיח את אכיפת הוראות חוק מספר 6698.

9 יישום הנהלים והעקרונות

כאדם הנוגע לעניין, אם יש לך בקשה הנוגעת לזכויותיך תחת סעיף 11 של חוק מספר 6698, תוכל להגישה באמצעות מילוי טופס הפנייה הנוגע להגנה על מידע אישי, אותו תוכל להשיג באתר האינטרנט שלנו בכתובת https://www.elexushotel.com.tr או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני עם חתימה ניידת/ חתימה אלקטרונית באמצעות כתובת המייל שבה נרשמת במערכת שלנו, אל [email protected] אן באמצעות פנייה אישית או דרך מיופה כוח בחתימת ידך, אל כתובתנו: Elexus Hotel Resort SPA Çatalaköy Mevkii Girne TRNC. כחברה, אנו נשלים את הטיפול בבקשתך ללא עלות, בהקדם האפשרי ובתוך שלושים יום לכל המאוחר, תלוי באופי בקשתך. עם זאת, במקרה שהעסקה מחייבת עלות נפרדת, תגבה החברה את העמלה שנקבעה בידי המועצה להגנת המידע האישי.

בהקשר זה, כאדם הנוגע לעניין, יש בידך הזכויות הבאות:

א)ללמוד אם המידע האישי שלך עבר עיבוד;

ב)לדרוש מידע במקרה שהנתונים האישיים שלך עברו עיבוד;

ג) ללמוד את מטרת עיבוד המידע האישי שלך והאם משתמשים בו בהתאם;

ד) להכיר את הצדדים השלישיים אליהם מועבר המידע האישי שלך בארץ או בחו"ל;

ה) לבקש את תיקון המידע האישי שלך למקרה שהנתונים שלך אינם שלמים או יעובדו באופן שגוי;

ו)לבקש מחיקה או השמדה של המידע האישי שלך בתנאים הקבועים בסעיף 7 לחוק;

ז) לבקש התראה על עסקאות שנעשו בהתאם לפסקאות משנה (ד) ו- (ה) לצדדים שלישיים אליהם מועברים נתונים אישיים;

ח) להביע התנגדותך אם קרתה תוצאה שלילית, במקרה והנתונים האישיים שלך יעובדו אך ורק באמצעות מערכות אוטומטיות;

ז) לתבוע את אובדןך במקרה שיש לך נזקים מכיוון שהמידע האישי שלך עובדו בצורה לא חוקית.